ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  від  29 грудня 2018 року № 1209)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови №81  від 17 березня 2020 року
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік
1. 0100000 Борщівська міська рада                                                                                                                                                                04058485
(код) (найменування головного розпорядника)                                                                                    (код за ЄДРПОУ)
2. 0110000 Борщівська міська рада                                                                                                                                                                04058485
(код) (найменування відповідального виконавця)                                                                             (код за ЄДРПОУ)
3. 0116030 0620 Організація благоустрою населених пунктів                                         19527000000
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)         (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 9 626 300,00 гривень, у тому числі загального фонду 6 832 600,00 гривень та
спеціального фонду- 2 793 700,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми     Конституція України, Бюджетний кодекс України, Рішення Борщівської міської ради "Про міський бюджет на 2020 р." №1879 від 18.12.2019 р. , зі змінами від 03.03.2020 року №2013,  Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 зі змінами
6. Цілі державної політики ,на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики 
1  Підвищення  рівня благоустрою міста , організація належного та санітарного утримання об'єктів благоустрою
7. Мета бюджетної програми  :    Підвищення рівня благоустрою міста
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання
1  Підвищення  рівня благоустрою міста , організація належного та санітарного утримання об'єктів благоустрою s4.7
2 Проведення ремонту транспортних засобів , машин та обладнання 
3  Придбання та утримання дитячих  спортивних майданчиків 
4 Поточний ремонт об'єктів благоустрою
5 Утримання доріг в осінньо - зимовий період
6 Придбання  предметів довгострокового користування 
7 Громадський бюджет (фінансування проектів)
8 Фінансування власного внеску Борщівської ОТГ в розвиток спільного з Скала-Подільською та Заводською селищними радами комунального підприємства "Надія"
9 Проведення капітального ремонту тротуарів, нанесення дорожньої розмітки
10 Оформлення правовстановлюючих документів на право користування земельними ділянками 
9. Напрями використання бюджетних коштів
 гривень
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1  Підвищення  рівня благоустрою міста , організація належного та санітарного утримання об'єктів благоустрою 6008729,00 354000,00 6362729,00
2 Проведення ремонту транспортних засобів , машин та обладнання  170000,00   170000,00
3  Придбання та утримання  дитячих  спортивних майданчиків  12 600,00 160 000,00 172 600,00 s4.8
4 Поточний ремонт об'єктів благоустрою 55 000,00 350 000,00 405 000,00 s4.8
5 Утримання доріг в осінньо-зимовий період 410 271,00   410 271,00 s4.8
6 Придбання предметів довгострокового користування 90 000,00   90 000,00 s4.8
7 Громадський бюджет ( фінансування проектів)   565 700,00 565 700,00 s4.8
8 Фінансування власного внеску Борщівської ОТГ в розвиток спільного з Скала -Подільською та Заводською селищними радами комунального підприємства "Надія"   644 000,00 644 000,00 s4.8
9 Проведення капітального ремонту тротуарів , нанесення дорожньої розмітки 42 000,00 720 000,00 762 000,00 s4.8
10 Оформлення правовстановлюючих документів на право користування земельними ділянками  44 000,00   44 000,00 s4.8
11 Усього 6832600,00 2793700,00 9626300,00 s4.8
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень
№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
         
  Усього     0,00 s4.9
11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 Затрат          
2 Обсяг видатків на благоустрій міста , утримання , прибирання міських доріг та тротуарів,газонів та скверів  грн розрахунок 4226470,00   4226470,00
3 Обсяг видатків на озеленення міста грн розрахунок 137900,00   137900,00
4 Обсяг видатків на утримання , поточний та капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення  грн розрахунок 1478459,00 354000,00 1832459,00  
5 Обсяг видатків на забезпечення функціонування громадської вбиральні грн розрахунок 76300,00   76300,00
6 Обсяг видатків на забезпечення благоустрою кладовищ грн розрахунок 89600,00   89600,00
7 Обсяг видатків на проведення ремонту транспортних засобів , машин та обладнання  грн розрахунок 170000,00   170000,00
8 Обсяг видатків на придбання , утримання  та облаштування   дитячих  спортивних майданчиків  грн розрахунок 10000,00 160000,00 170000,00
9 Обсяг видатків на поточний ремонт об'єктів благоустрою грн розрахунок 55000,00 350000,00 405000,00
10 Обсяг видатків на утримання доріг в осінньо-зимовий період грн розрахунок 410271,00   410271,00
11   Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування  грн розрахунок 90000,00   90000,00
12   Обсяг видатків на фінансування проектів ( громадський бюджет) грн розрахунок   565700,00 565700,00
13   Обсяг видатків на фінансування власного внеску Борщівської ОТГ в розвиток спільного з Скала -Подільською та Заводською селищними радами комунального підприємства "Надія" грн розрахунок   644000,00 644000,00    
14   Обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарів та нанесення дорожньої  розмітки грн розрахунок 42000,00 720000,00 762000,00
15   Обсяг видатків на оформлення правовстановлюючих документів на право користування земельними ділянками  грн розрахунок 44000,00   44000,00
16 Продукту          
17  Площа доріг,тротуарів,скверів,газонів де проводиться прибирання тис.кв.м розрахунок 51,20   51,20 s4.10
18 Площа газонів , квітників , що знаходяться на обслуговуванні кв.м розрахунок 1966,00   1966,00
19 Протяжність мережі зовнішнього освітлення  км розрахунок 117,90 1,45 119,35
20 Кількість вбиралень ,що обслуговують населення міста  од. розрахунок 1,00   1,00
21 Кількість відвідувачів громадської вбиральні  осіб розрахунок 41000,00   41000,00
22 Площа кладовищ ,благоустрій яких планується здійснювати га розрахунок 9,20   9,20
23 Кількість транспортних засобів,машин та обладнання  од. розрахунок 14,00   14,00
24 Кількість наявних спортивних дитячих майданчиків  од. розрахунок 10,00   10,00
25 Кількість спортивних дитячих майданчиків ,які планується придбати  од. розрахунок   2,00 2,00
26 Кількість  об'єктів благоустрою,які планується відремонтувати  од. розрахунок 11,00 1,00 12,00
27 Протяжність доріг ,які потребують осінньо-зимового утримання км розрахунок 103,10   103,10
28 Кількість предметів довгострокового користування , які будуть придбані  од. розрахунок 4,00   4,00
29 Кількість проектів , які будуть фінансуватися  од. розрахунок   6,00 6,00
30 Кількість об'єктів , які необхідно фінансувати  од. розрахунок   1,00 1,00
31 Площа тротуарів,на якій буде проведено капітальний ремонт ,площа дорожньої розмітки,яку необхідно нанести     розрахунок 117,00 350,00 467,00
32 Кількість об'єктів , на  які буде оформлено правовстановлюючі документи на право користування земельними ділянками     розрахунок 5,00   5,00
33 Ефективності           
34 Середня вартість прибирання 1м.кв. площі грн розрахунок 82548,24   82548,24
35 Середня вартість озеленення  1м.кв. площі в рік  грн розрахунок 70,14   70,14
36 Середня вартість утримання 1км мережі зовнішнього освітлення  грн розрахунок 12539,94 244137,93 15353,66
37 Середні витрати на одного відвідувача громадської вбиральні   грн розрахунок 1,86   1,86
38 Середні витрати на благоустрій 1 га кладовища   грн розрахунок 9739,13   9739,13
39 Середні витрати на проведення ремонту  1 (одиниці  ) транспортних засобів, машин і обладнання   грн розрахунок 12142,86   12142,86
40 Середні витрати на утримання та облаштування спортивних майданчиків  грн розрахунок 1260,00   1260,00
41 Середні витрати на придбання спортивних майданчиків  грн розрахунок   80000,00 80000,00
42 Середні витрати на поточний ремонт об'єкту благоустрою  грн розрахунок 5500,00 350000,00 33750,00
43 Середні витрати на утримання доріг в осінньо-зимовий період грн розрахунок 358,97 2057,14 1631,69
44 Середні витрати на проведення капітального ремонту  тротуару , нанесення дорожньої розмітки грн розрахунок 358,97 2057,14 1631,69
45 Середні витрати на придбання 1-ці предметів довгострокового користування   грн розрахунок 22500,00   22500,00
46 Середні витрати на фінансування  1 проекта грн розрахунок   94283,33 94283,33
47 Середні витрати на фінансування  1 об'єкта грн розрахунок   644000,00 644000,00
48 Середні витрати на оформлення правовстановлюючих документів на право користування  1 (однієї) земельної ділянки грн розрахунок 8800,00   8800,00
49 Якості           
47 Питома вага площі доріг,тротуарів,скверів,газонів,де проводиться прибирання до загальної потреби  % розрахунок 100,00   100,00
48 Питома вага площі газонів, квітників , що обслуговуються  до загальної потреби  % розрахунок 100,00   100,00
49 Рівень утримання мережі зовнішнього освітлення  % розрахунок 100,00 100,00 100,00
50 Темпи збільшення відвідувачів громадської вбиральні в порівнянні з минулим роком  % розрахунок 101,00   101,00
51 Питома вагп кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати у загальній площі кладовищ  % розрахунок 100,00   100,00
52 Рівень проведення капітального ремонту транспортних засобів ,машин та обладнання  % розрахунок 100,00   100,00
53 Рівень утримання,облаштування дитячих спортивних майданчиків порівняно з минулим роком  % розрахунок 100,00   100,00
54 Рівень утримання доріг в осінньо -зимовий період  % розрахунок 100,00   100,00
55 Питома вага придбаних предметів довгострокового користування  до загальної потреби  % розрахунок   100,00 100,00
56 Питома вага фінансування проектів  до загальної потреби  % розрахунок   100,00 100,00
57 Питома вага фінансування об'єктів  до загальної потреби  % розрахунок   100,00 100,00
58 Рівень проведення капітального ремонту тротуару та нанесення дорожньої розмітки % розрахунок 100,00 100,00 100,00
59 Питома вага оформлення правовстановлюючих документів на право користування земельними ділянками  до загальної потреби  % розрахунок 100,00    100,00
    
Міський голова   Кобилянський І.І.
(підпис) (ініціали і прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Начальник   відділу   Драпак Г.Г.
(підпис) (ініціали і прізвище)