ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  15 листопада 2018 року № 908)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
 30   січня  2020 року №25      
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік
1 0100000 Борщівська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Борщівська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3 0115011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 260000,00  гривень,у тому числі загального фонду- 260000,00 гривень та спеціального фонду- 0,00  гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Конституція України, Бюджетний кодекс України, , рішення сесії міської ради "Про міський бюджет на 2020 рік" №1879 від 18.12.2019 р.  , Програма  з розвитку волейболу в місті Борщеві на 2020-2024 рік, Програма розвитку футболу , мініфутболу , футзалу в Борщівській об'єднаній територіальній громаді "Здоров'я молоді - майбутнє нації" на 2018 -2022 роки . 
 6. Мета бюджетної програми : Підтримка та проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з шахів , волейболу , футболу
7.  Цілі державної політики ,на досягнення яких спрямована реалізація  бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики 
1 Забезпечення умов для підтримки напрямів фізичної культури та спорту   
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання
1  Завдання 2. Підтримка та проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з волейболу
2  Завдання 3. Проведення змагань серед команд ОТГ району та участь в районних ,обласних та всеукраїнських  змаганнях з футболу
9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1  Підтримка та проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з волейболу 100000,00   100000,00
2  Проведення змагань серед команд ОТГ району та участь в районних ,обласних та всеукраїнських  змаганнях з футболу 160000,00   160000,00
3 Усього 260 000,00   260 000,00
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень
№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Програма  з розвитку волейболу в Борщівській міській об’єднаній територіальній громаді  на 2020-2024 роки 100000,00   100000,00
2 Програма розвитку футболу , мініфутболу , футзалу в Борщівській об'єднаній територіальній громаді "Здоров'я молоді - майбутнє нації" на 2018 -2022 роки . 160000,00   160000,00
3 Усього 260 000,00   260 000,00
11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 Затрат          
2 Обсяг видатків на  проведення чемпіонату області з волейболу грн програма заходів 100000,00   100000,00
3 Обсяг витрат на проведення змагань серед команд ОТГ району та участь в районних ,обласних та всеукраїнських  змаганнях з футболу  грн програма заходів 160000,00   160000,00
4 Продукту         160000,00
5 Кількість людино-днів навчально -тренувальних зборів з волейболу од. розрахунок 200,00   200,00
6 Кількість  заходів  (чемпіонат області з волейболу ) од. розрахунок 24,00   24,00
7 Кількість  заявлених учасників змагань  (з футболу) од. розрахунок 23,00   23,00
8 Кількість   учасників , які безпосередньо візьмуть участь в змаганнях  з футболу осіб розрахунок 15,00   15,00
9 Середні витрати на  1  (один )  людино -день навчально- тренувальних зборів з волейболу грн розрахунок 500,00   500,00
10 Середні витрати на  проведення  1  (одного ) заходу з волейболу грн розрахунок 4166,67   4166,67
11 Середні витрати на одного учасника змагань з футболу грн розрахунок 6956,52   6956,52
12 Якості          
13 динаміка збільшення учасників заходу з волейболу у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду % розрахунок 100,00   100,00
14 Динаміка збільшення кількості чемпіонатів області  волейболу з  минулим роком % розрахунок 100,00   100,00
15 Питома вага учасників, які приймуть участь в змаганнях з футболу  до заявленої кількості учасників. % розрахунок 65,20   65,20
Міський голова   І. Кобилянський
ПОГОДЖЕНО:
Начальник  відділу   Г.Драпак
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)
М.П.