ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року N 908)
Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік
1. 0100000 Борщівська міська рада
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Борщівська міська рада
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0111010 0910  Надання дошкільної освіти
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:
( тис. грн)
Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10248,8 1302,4 11551,2 9997,2 1235,8 11233,0 251,6 66,6 318,2
5. Напрями використання бюджетних коштів:
( тис. грн)
N
з/п
Напрями використання  бюджетних коштів Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей 10096,2 608,6 10707,8 9844,6 547,3 10391,9 251,6 61,3 312,9
2 Забезпечення придбання обладнання довгострокового користування та ін. 117,6 189,0 306,6 117,6 183,7 301,3   5,3 5,3
3 Забезпечення  проведення капітального та поточного ремонту в дошкільних закладах 35,0 504,8 539,8 35,0 504,8 539,8      
4 Усього 10248,8 1302,4 11551,2 9997,2 1235,8 11233,0 251,6 66,6 318,2
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми  по загальному фонду : економія коштів на виплату заробітної плати в сумі 10,7 тис.грн  за рахунок перебування працівників у відпустці в зв'язку з непрацездатністю , економія коштів при придбанні продуктів харчування в сумі 104,7 тис.грн (не відвідування дітьми дошкільних закладів в зв'язку з хворобою) , по відрядженях  розбіжність  в сумі 3,7 тис. грн нвиникла за рахунок  зменшення кількості осіб , що перебували у відрядженнях , економія енергоносіїв 131,6 тис.грн , економія коштів при проведенні заходів в сумі 0,9 тис.грн . По спеціальному фонду : по продуктах харчування економія коштів в сумі 61,3 тис. грн  в зв'язку з зменшенням кількості дітоднів ; економія коштів при придбанні обладнання довгострокового користування в сумі 5,3 тис.грн   
6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
( nbc/ грн)
Найменування місцевої / регіональної програми Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Цільова соціальна програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2017-2020 рр. Борщівської міської ради. 20,0   20,0 20,0   20,0      
Усього 20,0   20,0 20,0   20,0      
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
N
 з/п
Показники Одиниця виміру Джерело інформації Затверджено у паспорті бюджетної програми Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 затрат                      
1 Обсяг видатків для забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей тис.грн кошторис 10096,2 608,6 10707,8 9844,6 547,3 10391,9 251,6 61,3 312,9
2 Обсяг видатків для забезпечення придбання обладнання довгострокового користування та ін. тис.грн кошторис 117,6 189,0 306,6 117,6 183,7 301,3   5,3 5,3
3  Обсяг видатків для забезпечення  проведення капітального та поточного ремонту в дошкільних закладах тис.грн кошторис 35,0 504,8 539,8 35,0 504,8 539,8      
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  економія коштів на виплату заробітної плати в сумі 10,7 тис.грн  за рахунок перебування працівників у відпустці в зв'язку з непрацездатністю , економія коштів при придбанні продуктів харчування в сумі 104,7 тис.грн (не відвідування дітьми дошкільних закладів в зв'язку з хворобою) , по відрядженях  розбіжність  в сумі 3,7 тис. грн нвиникла за рахунок  зменшення кількості осіб , що перебували у відрядженнях , економія енергоносіїв 131,6 тис.грн , економія коштів при проведенні заходів в сумі 0,9 тис.грн . По спеціальному фонду : по продуктах харчування економія коштів в сумі 61,3 тис. грн  в зв'язку з зменшенням кількості дітоднів ; економія коштів при придбанні обладнання довгострокового користування в сумі 5,3 тис.грн   
2 продукту                      
1 кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади осіб  розрахунок 486   486 486   486      
2 Кількість обладнання і предметів довгострокового користування, які планується придбати од. розрахунок 47 9 56 47 9 56      
3 Кількість об'єктів ,де планується провести капітальний та поточний ремонти  од. розрахунок 1 2 3 1 2 3         
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
3 ефективності                      
1 витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі грн розрахунок 20774,08 1252,26 22026,34 20256,38 1126,13 21382,51 517,70 126,13 643,83
2 середні витрати на придбання  1-ці обладнання і предметів довгострокового користування грн розрахунок 2502,13 21000,00 5475,00 2502,13 20411,11 5380,36   588,89 94,64
3 Середні витрати на капітальний та поточний ремонт 1 об'єкта  грн розрахунок 35000,00 252400,00 179933,33 35000,00 252400,00 179933,33      
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  економія коштів на виплату заробітної плати в сумі 10,7 тис.грн  за рахунок перебування працівників у відпустці в зв'язку з непрацездатністю , економія коштів при придбанні продуктів харчування в сумі 104,7 тис.грн (не відвідування дітьми дошкільних закладів в зв'язку з хворобою) , по відрядженях  розбіжність  в сумі 3,7 тис. грн нвиникла за рахунок  зменшення кількості осіб , що перебували у відрядженнях , економія енергоносіїв 131,6 тис.грн , економія коштів при проведенні заходів в сумі 0,9 тис.грн . По спеціальному фонду : по продуктах харчування економія коштів в сумі 61,3 тис. грн  в зв'язку з зменшенням кількості дітоднів ; економія коштів при придбанні обладнання довгострокового користування в сумі 5,3 тис.грн   
4 якості                      
1 відсоток охоплення дітей дошкільною освітою % розрахунок 100,00   100,00 100,00   100,00      
2 Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно із минулим роком % розрахунок 100,00   100,00 100,00   100,00      
3 Рівень проведення поточного та капітального ремонту  % розрахунок 100,00   100,00 100,00   100,00      
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Аналіз стану виконання результативних показників
Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів   І.Кобилянський
(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів   Г.Драпак
(підпис) (ініціали та прізвище)