ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року N 908)
Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік
1. 0100000 Борщівська міська рада
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Борщівська міська рада
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0111020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:
( тис.грн)
Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9
42150,5 3949,4 46099,9 42041,5 3882,1 45923,6 109,0 67,3 176,3
5. Напрями використання бюджетних коштів:
( тис.грн)
N
з/п
Напрями використання  бюджетних коштів Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами 41926,9 59,4 41986,3 41817,9   41817,93 109,00 59,40 168,40
2  Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування 33,68 825,90 859,58 33,68 818,60 852,28   7,30 7,30
3  Виконання робіт з капітального ремонту в загальноосвітніх школах 92,21 1805,4 1897,61 92,21 1804,8 1897,01   0,60 0,60
4 Виготовлення технічної документації щодо проведення інвентаризації землі , на капремонт приміщень ,  виготовлення техпаспортів  Циганської ЗОШ  42,75 346,40 389,15 42,75 346,40 389,15      
5 Забезпечення  харчуванням дітей в літніх мовних таборах на базі таборів з денним перебуванням при школах  20,00   20,00 20,00   20,00      
6 Встановлення та налагодження системи комерційного газу , монтаж газових котлів  34,90 14,60 49,50 34,90 14,60 49,50      
7 Співфінансування видатків  по забезпеченню якісної , сучасної  та доступної загальної  середньої  освіти "Нова українська школа".   897,65 897,65   897,65 897,65      
  Усього 42150,5 3949,4 46099,9 42041,5 3882,1 45923,6 109,0 67,3 176,3
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми розбіжність виникла за рахунок економії коштів на виплату заробітної плати  в сумі 71,6 тис.грн ( зменшення кількості годин згідно тарифікаційних списків ), розбіжність в сумі 0,8 тис.грн пояснюється економією коштів  по придбанню предметів та матеріалів  , розбіжність в сумі 2,7 тис.грн  виникла за рахунок економії коштів при при придбанні медикаментів  , розбіжність в сумі 18,1 тис.грн при придбанні продуктів харчування виникла за рахунок зменшення відвідувань навчання дітьми в зв'язку з хворобою (зменшення кількості дітей,що харчувалися )  , економія  в сумі 1,8 тис.грн при оплаті послуг (зв'язок, вивіз сміття) , розбіжність по витратах на відрядження в сумі 1,5 тис.грн виникла за рахунок зменшення кількості осіб, які перебували в відрядженнях , за рахунок економії електроенергії  в сумі 12,5 тис.грн  розбіжність -в сумі 59,4 тис.грн по продуктах харчування по спеціальному фонду пояснюється несвоєчасним поданням матеріально відповідальними особами звітів по надходженню продуктів в натуральній формі.
6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
(грн)
Найменування місцевої / регіональної програми Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                   
                   
Усього                  
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
N
 з/п
Показники Одиниця виміру Джерело інформації Затверджено у паспорті бюджетної програми Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 затрат                      
1  Обсяг видатків на забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами тис.грн кошторис 41926,9 59,4 41986,3 41817,93   41817,9 109,00 59,40 168,40
2  Обсяг видатків на забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування тис.грн кошторис 33,68 825,90 859,58 33,68 818,60 852,28   7,30 7,30
3   Обсяг видатків на виконання робіт з капітального ремонту в загальноосвітніх школах тис.грн кошторис 92,21 1805,4 1897,61 92,21 1804,8 1897,01   0,60 0,60
4  Обсяг видатків на виготовлення технічної документації щодо проведення інвентаризації землі , на капремонт приміщень ,  виготовлення техпаспортів   тис.грн кошторис 42,75 346,40 389,15 42,75 346,40 389,15      
5 Обсяг видатків на забезпечення  харчуванням дітей в літніх мовних таборах на базі таборів з денним перебуванням при школах  тис.грн кошторис 20,00   20,00 20,00   20,00      
6  Обсяг видатків на встановлення та налагодження системи комерційного газу , монтаж газових котлів  тис.грн кошторис 34,90 14,60 49,50 34,90 14,60 49,50      
7  Обсяг видатків на співфінансування видатків  по забезпеченню якісної , сучасної  та доступної загальної  середньої  освіти "Нова українська школа". тис.грн кошторис   897,65 897,65   897,65 897,65      
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок економії коштів на виплату заробітної плати  в сумі 71,6 тис.грн ( зменшення кількості годин згідно тарифікаційних списків ), розбіжність в сумі 0,8 тис.грн пояснюється економією коштів  по придбанню предметів та матеріалів  , розбіжність в сумі 2,7 тис.грн  виникла за рахунок економії коштів при при придбанні медикаментів  , розбіжність в сумі 18,1 тис.грн при придбанні продуктів харчування виникла за рахунок зменшення відвідувань навчання дітьми в зв'язку з хворобою (зменшення кількості дітей,що харчувалися )  , економія  в сумі 1,8 тис.грн при оплаті послуг (зв'язок, вивіз сміття) , розбіжність по витратах на відрядження в сумі 1,5 тис.грн виникла за рахунок зменшення кількості осіб, які перебували в відрядженнях , за рахунок економії електроенергії  в сумі 12,5 тис.грн  розбіжність -в сумі 59,4 тис.грн по продуктах харчування по спеціальному фонду пояснюється несвоєчасним поданням матеріально відповідальними особами звітів по надходженню продуктів в натуральній формі.
2 продукту                      
1 кількість дітей осіб  розрахунок 1650   1650 1650   1650      
2 Кількість обладнання і предметів довгострокового користування, які планується придбати од. розрахунок 1 50 51 1 50 51      
3 Кількість об'єктів ,по яких буде виготовлена технічна документація од. розрахунок 1 2 3 1 2 3      
4 Кількість об'єктів ,де буде проведено капітальний ремонт од.   1 5 6 1 5 6      
5 Кількість дітей ,які будуть харчуватися осіб  розрахунок 50   50 50   50      
6 Кількість днів відпочинку в таборах од. розрахунок 14   14 14   14      
7 Кількість шкіл ,в яких буде встановлено та налагоджено систему комерційного газу та монтаж газових котлів од. розрахунок 2 1 3 2 1 3      
8 Кількість освітніх галузей , для яких буде придбано дидактичний матеріал од. розрахунок   5 5   5 5      
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок економії коштів на виплату заробітної плати  в сумі 71,6 тис.грн ( зменшення кількості годин згідно тарифікаційних списків ), розбіжність в сумі 0,8 тис.грн пояснюється економією коштів  по придбанню предметів та матеріалів  , розбіжність в сумі 2,7 тис.грн  виникла за рахунок економії коштів при при придбанні медикаментів  , розбіжність в сумі 18,1 тис.грн при придбанні продуктів харчування виникла за рахунок зменшення відвідувань навчання дітьми в зв'язку з хворобою (зменшення кількості дітей,що харчувалися )  , економія  в сумі 1,8 тис.грн при оплаті послуг (зв'язок, вивіз сміття) , розбіжність по витратах на відрядження в сумі 1,5 тис.грн виникла за рахунок зменшення кількості осіб, які перебували в відрядженнях , за рахунок економії електроенергії  в сумі 12,5 тис.грн  розбіжність -в сумі 59,4 тис.грн по продуктах харчування по спеціальному фонду пояснюється несвоєчасним поданням матеріально відповідальними особами звітів по надходженню продуктів в натуральній формі.
3 ефективності                      
1 Витрати на одного учня грн розрахунок 25410,3 36,0 25446,3 25344,18   25344,2 66,1 36,0 102,1
2 Середні витрати на придбання одиниці ТМЦ грн розрахунок 33,7 1651,8 1685,5 33,7 1637,2 1670,9   14,6 14,6
3 Середня вартість капітального ремонту 1 об'єкта  грн розрахунок 92,21 361,08 316,27 92,21 360,96 316,17   0,12 0,1
4 Середня вартість виготовлення проектно-кошторисної документації на 1 об'єкт грн розрахунок 42,75 173,2 129,72 42,75 173,2 129,72      
5 Середня вартість харчування 1 (однієї) дитини в день  грн розрахунок 28,57   28,57 28,57   28,57      
6 Середня вартість встановлення і налагодження  комерційного газу та монтаж газових котлів для 1 школи   грн розрахунок 17,45 14,6 16,5 17,45 14,6 16,5      
7 Середні витрати на придбання дидактичного матеріалу  для 1 галузі на клас  грн розрахунок   179,53 179,53   179,53 179,53      
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок економії коштів на виплату заробітної плати  в сумі 71,6 тис.грн ( зменшення кількості годин згідно тарифікаційних списків ), розбіжність в сумі 0,8 тис.грн пояснюється економією коштів  по придбанню предметів та матеріалів  , розбіжність в сумі 2,7 тис.грн  виникла за рахунок економії коштів при при придбанні медикаментів  , розбіжність в сумі 18,1 тис.грн при придбанні продуктів харчування виникла за рахунок зменшення відвідувань навчання дітьми в зв'язку з хворобою (зменшення кількості дітей,що харчувалися )  , економія  в сумі 1,8 тис.грн при оплаті послуг (зв'язок, вивіз сміття) , розбіжність по витратах на відрядження в сумі 1,5 тис.грн виникла за рахунок зменшення кількості осіб, які перебували в відрядженнях , за рахунок економії електроенергії  в сумі 12,5 тис.грн  розбіжність -в сумі 59,4 тис.грн по продуктах харчування по спеціальному фонду пояснюється несвоєчасним поданням матеріально відповідальними особами звітів по надходженню продуктів в натуральній формі.
4 якості                      
1 Динаміка збільшення (зменшення) витрат на 1 учня порівняно з минулим роком % розрахунок 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00      
2 Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком % розрахунок 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00      
3 Рівень контролю якості проведення робіт з капітального ремонту % розрахунок 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00      
4 Питома вага виготовлення ПКД до відповідного періоду минулого року  % розрахунок 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00      
5 Питома вага дітей, які будуть відпочивати і оздоровлюватись в мовних літніх таборах до загальної кількості дітей шкільного віку  % розрахунок 100,00   100,00 100,00   100,00      
6 Питома вага  встановлених та налагоджених систем комерційного газу до загальної потреби % розрахунок 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00      
7 Рівень забезпечення якісної , сучасної  та доступної загальної  середньої  освіти "Нова українська школа". % розрахунок   100,00 100,00   100,00 100,00      
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Аналіз стану виконання результативних показників
Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів   І.Кобилянський 
(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів   Г.Драпак
(підпис) (ініціали та прізвище)