ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року N 908)
Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік
1. 0100000 Борщівська міська рада
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Борщівська міська рада
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 011162 0990 Інші програми  та заходи у сфері освіти
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:
(тис.грн)
Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9
35,98   35,98 35,98   35,98      
  
5. Напрями використання бюджетних коштів:
( тис.грн)
N
з/п
Напрями використання  бюджетних коштів Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Підтримка творчих та обдарованих дітей освітніх закладів Борщівської громади. 35,0   35,0 35,0   35,0      
2 Виплата степендії Президента України  переможцю міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика  відповідно до наказу  МОН  № 425 від 25.04.2018 року 0,98   0,98 0,98   0,98      
3 Усього 35,98   35,98 35,98   35,98      
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми
6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
(грн)
Найменування місцевої / регіональної програми Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Програма  підтримки творчих та обдарованих дітей освітніх закладів Борщівської міської ради на 2017 -2020 р. 35,98   35,98 35,98   35,98      
Усього 35,98   35,98 35,98   35,98      
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
N
 з/п
Показники Одиниця виміру Джерело інформації Затверджено у паспорті бюджетної програми Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 затрат                      
1 Обсяг видатків  на забезпечення участі в різних етапах конкурсів  та учнівських олімпіад тис.грн розрахунок 35,00   35,00 35,00   35,00      
2 Обсяг  видатків на виплату степендії Президента України  переможцю міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика  відповідно до наказу  МОН  № 425 від 25.04.2018 року тис.грн розрахунок 0,98   0,98 0,98   0,98      
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
2 продукту                      
1 Кількість  учнів , які будуть брати участь в конкурсах та олімпіадах осіб розрахунок 450   450 450   450      
2 Кількість  учнів , яким буде виплачена стипендія Президента України осіб розрахунок 1   1 1   1      
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
3 ефективності                      
  середній розмір премій за призове місце  грн розрахунок 78   78 78   78      
  Середній розмір стипендії грн розрахунок 980   980 980   980      
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
4 якості                      
1 динаміка збільшення учасників заходу у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду % розрахунок 122,6   122,6 122,6   122,6      
2 Питома вага виплаченої стипендії до фактичного показника попереднього періоду % розрахунок 100,0   100,0 100,0   100,0      
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Аналіз стану виконання результативних показників
Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів   І.Кобилянський
(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів   Г.Драпак
(підпис) (ініціали та прізвище)