ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року N 908)
Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік
1. 0100000 Борщівська міська рада
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Борщівська міська рада
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0115010   Проведення спортивної роботи в регіоні
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:
( тис.грн)
Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9
218,0   218,0 214,0   214,0 4,0   4,0
5. Напрями використання бюджетних коштів:
( тис.грн)
N
з/п
Напрями використання  бюджетних коштів Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Підтримка та проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з шахів 15,0   15,0 15,0   15,0      
2 Підтримка та проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з волейболу 100,0   100,0 100,0   100,0      
3 Проведення змагань серед команд ОТГ району та участь в районних ,обласних та всеукраїнських  змаганнях з футболу 103,0   103,0 99,0   99,0 4,0   4,0
4 Усього 218,0   218,0 214,0   214,0 4,0   4,0
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли 
6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
( тис.грн)
Найменування місцевої / регіональної програми Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Програма розвитку шахів в місті Борщеві на 2016-2019 рік 15,0   15,0 15,0   15,0      
Програма  з розвитку волейболу в місті Борщеві на 2016-2019 рік 100,0   100,0 100,0   100,0      
Програма розвитку футболу , мініфутболу , футзалу в Борщівській об'єднаній територіальній громаді "Здоров'я молоді - майбутнє нації" на 2018 -2022 роки . 103,0   103,0 99,0   99,0 4,0   4,0
Усього 218,0   218,0 214,0   214,0 4,0   4,0
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми за рахунок економії коштів при придбанні футбольної форми 
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
N
 з/п
Показники Одиниця виміру Джерело інформації Затверджено у паспорті бюджетної програми Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 затрат                      
1 Витрати на придбання шахового інвентаря тис.грн кошторис 7,0   7,0 7,0   7,0      
2 Вартість проведення  шахових турнірів тис.грн кошторис 8,0   8,0 8,0   8,0      
3 Сума видатків на  проведення навчально-тренувальних зборів та чемпіонату області  з волейболу тис.грн кошторис 100,0   100,0 100,0   100,0      
4 Обсяг витрат на проведення змагань серед команд ОТГ району та участь в районних ,обласних та всеукраїнських  змаганнях з футболу  тис.грн кошторис 103,0   103,0 99,0   99,0 4,0   4,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок економії коштів при придбанні футбольної форми 
2 продукту                      
1 кількість  придбаного шахового інвентаря   од. розрахунок 15   15 15   15      
2 кількість заходів од. розрахунок 10   10 10   10      
3 Кількість навчально -тренувальних зборів та чемпіонатів області з волейболу  од. розрахунок 25   25 25   25      
4 Кількість заявлених   учасників , які  візьмуть участь в змаганнях  з футболу од. розрахунок 23   23 23   23      
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок економії коштів при придбанні футбольної форми 
3 ефективності                      
1 середня вартість 1 (одиниці ) шахового  інвентаря грн розрахунок 467,0   467,0 467,0   467,0      
2 середні витрати на проведення одного заходу з шахів грн розрахунок 800,0   800,0 800,0   800,0      
3 Середні витрати на  проведення  1  (одного ) заходу з волейболу грн розрахунок 4000,0   4000,0 4000,0   4000,0      
4 Середні витрати на    1  (одного )  учасника змагань з  футболу грн розрахунок 4478,3   4478,3 4304,4   4304,4 173,9   173,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок економії коштів при придбанні футбольної форми 
4 якості                      
1 динаміка збільшення учасників заходу у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду % розрахунок 100,0   100,0 100,0   100,0      
2 Динаміка збільшення кількості чемпіонатів області  волейболу  минулим роком % розрахунок 100,0   100,0 100,0   100,0      
3 Динаміка збільшення кількості чемпіонатів області  футболу з  минулим роком % розрахунок 100,0   100,0 100,0   100,0      
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Аналіз стану виконання результативних показників
Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів   І.Кобилянський
(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів   Г.Драпак
(підпис) (ініціали та прізвище)