ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року N 908)
Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік
1. 0100000 Борщівська міська рада
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Борщівська міська рада
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0116010   Утримання та ефективна експлуатація  об'єктів житлово-комунального господарства  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:
( тис.грн)
Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9
  478,8 478,8   380,4 380,4   98,4 98,4
5. Напрями використання бюджетних коштів:
( тис.грн)
N
з/п
Напрями використання  бюджетних коштів Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Експлуатація  та технічне обслуговування житлового фонду   419,3 419,3   340,0 340,0   79,3 79,3
2 Інша діяльність пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово -комунального господарства   59,5 59,5   40,4 40,4   19,1 19,1
3 Усього   478,8 478,8   380,4 380,4   98,4 98,4
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми :   1-  по Експлуатація  та технічне обслуговування житлового фонду розбіжність пояснюється          2 -  по іншій діяльності  пов'язаній з експлуатацією об'єктів житлово -комунального господарства  розбіжність виникла - не використані кошти  на капітальний ремонт приміщення управління соціального захисту населення в сумі 19,1 тис.грн .  
6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
(грн)
Найменування місцевої / регіональної програми Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                   
                   
Усього                  
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання :
N
 з/п
Показники Одиниця виміру Джерело інформації Затверджено у паспорті бюджетної програми Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 затрат                      
1 Експлуатація  та технічне обслуговування житлового фонду       419,3 419,3   340,0 340,0   79,3 79,3
2 Інша діяльність пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово -комунального господарства       59,5 59,5   40,4 40,4   19,1 19,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  :   1-  по Експлуатація  та технічне обслуговування житлового фонду розбіжність пояснюється що згідно  умов укладеного договору підрядчику проплачено у 2018 року тільки  авансовий платіж :         2 -  по іншій діяльності  пов'язаній з експлуатацією об'єктів житлово -комунального господарства  розбіжність виникла - не використані кошти  на капітальний ремонт приміщення управління соціального захисту населення в сумі 19,1 тис.грн .  
2 продукту                      
1 Кількість об'єктів по яких буде проведено ремонт       7 7   7 7      
2 Кількість об'єктів які будуть відремонтовані       1 1   1 1      
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 1-  по Експлуатація  та технічне обслуговування житлового фонду розбіжність пояснюється  що згідно  умов укладеного договору підрядчику проплачено у 2018 року тільки  авансовий платіж :        2 -  по іншій діяльності  пов'язаній з експлуатацією об'єктів житлово -комунального господарства  розбіжність виникла - не використані кошти  на капітальний ремонт приміщення управління соціального захисту населення в сумі 19,1 тис.грн .   
3 ефективності                      
1 Середня вартість ремонту 1 об'єкта       59,9 59,9   48,6 48,6   11,3 11,3
2 Середня вартість ремонту 1 об'єкта       59,5 59,5   40,4 40,4   19,1 19,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 1-  по Експлуатація  та технічне обслуговування житлового фонду розбіжність пояснюється тим, що згідно  умов укладеного договору підрядчику проплачено у 2018 року тільки  авансовий платіж :         2 -  по іншій діяльності  пов'язаній з експлуатацією об'єктів житлово -комунального господарства  розбіжність виникла - не використані кошти  на капітальний ремонт приміщення управління соціального захисту населення в сумі 19,1 тис.грн .  
4 якості                      
1 Рівень проведених ремонтних робіт       100,0 100,0   100,0 100,0      
2 Питома вага проведених ремонтів до загальної потреби       100,0 100,0   100,0 100,0      
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Аналіз стану виконання результативних показників
Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів   І.Кобилянський
(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів   Г.Драпак
(підпис) (ініціали та прізвище)