ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року N 908)
Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік
1. 0100000 Борщівська міська рада
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Борщівська міська рада
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0116030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:
( тис.грн)
Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9
5541,8 3350,3 8892,1 5398,3 3176,3 8574,6 143,5 174,0 317,5
5. Напрями використання бюджетних коштів:
( тис.грн)
N
з/п
Напрями використання  бюджетних коштів Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Організація благоустрою населених пунктів 5051,2 52,4 5103,6 4907,7 52,4 4960,1 143,5   143,5
2 Забезпечення придбання обладнання довгострокового користування   2127,7 2127,7   2116,5 2116,5   11,2 11,2
3 Водовідведення по вул. Вовківська та вул. Русенка , Підлісна , Нагірна, С.Бандери та виготовлення робочих проектів 237,0 305,2 542,2 237,0 230,4 467,4   74,8 74,8
4 Ремонт транспортних засобів, машин та обладнання 111,0 28,0 139,0 111,0 28,0 139,0      
5 Утримання дитячих та спортивних  майданчиків 92,6   92,6 92,6   92,6      
6 Капітальний  і поточний ремонт вуличного освітлення на території ОТГ 50,0 837,0 887,0 50,0 749,0 799,0   88,0 88,0
7 Усього 5541,8 3350,3 8892,1 5398,3 3176,3 8574,6 143,5 174,0 317,5
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми : 1-  по благоустрою населених пунктів  на утримання об'єктів благоустрою використано менше електроенергії відносно доведених та затверджених лімітів ,  відповідно зекономлено кошти для оплати за електроенергію в сумі 143,5 тис.грн.; 2-  розбіжність по придбанню обладнання довгострокового користування пояснюється тим,що зекономлено кошти при придбанні біотуалетів в сумі 2,0 тис.грн, при придбанні мотокосів в сумі 1,2 тис.грн.,крім того не придбано касовий апарат вартістю 8,0 тис.грн ; 3 - розбіжність в сумі 74,8 тис.грн пояснюється тим, що в 2018 році не виготовлено робочі проекти по водовідведенню вулиць Борщівської ОТГ.;  4 - розбіжність в сумі 88,0 тис.грн по капітальному  і поточному ремонту  вуличного освітлення на території ОТГ пояснюється тим, що запланований обсяг капітального і поточного ремонту вуличного освітлення на території ОТГ  виконано за меншою вартістю згідно актів виконаних робіт .
6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
( тис.грн)
Найменування місцевої / регіональної програми Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Програма поводження з твердими побутовими відходами на території Борщівської ОТГ  на 2017 - 2020 роки 47,6 52,4 100,0 47,6 52,4 100,0      
Усього 47,6 52,4 100,0 47,6 52,4 100,0      
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми  1-  по благоустрою населених пунктів  на утримання об'єктів благоустрою використано менше електроенергії відносно доведених та затверджених лімітів , а також в грудні 2018 року була відмінена попередня оплата за електричну енергію , а тому відповідно зекономлено кошти для оплати за електроенергію в сумі 143,5 тис.грн.; 2-  розбіжність по придбанню обладнання довгострокового користування пояснюється тим,що зекономлено кошти при придбанні біотуалетів в сумі 2,0 тис.грн, при придбанні мотокіс для покосу трави в сумі 1,2 тис.грн.,крім того не придбано касовий апарат на суму 8,0 тис.грн ; 3 - розбіжність в сумі 74,8 тис.грн пояснюється тим, що в 2018 році не виготовлено робочі проекти по водовідведенню вулиць Борщівської ОТГ.;  4 - розбіжність в сумі 88,0 тис.грн по капітальному  і поточному ремонту  вуличного освітлення на території ОТГ пояснюється тим, що запланований обсяг капітального і поточного ремонту вуличного освітлення на території ОТГ  виконано за меншою вартістю згідно актів виконаних робіт .
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
N
 з/п
Показники Одиниця виміру Джерело інформації Затверджено у паспорті бюджетної програми Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 затрат                      
1 Обсяг видатків для організації благоустрою населених пунктів тис.грн кошторис 5051,2 52,4 5103,6 4907,7 52,4 4960,1 143,5   143,5
2  обсяг видатків для забезпечення придбання обладнання довгострокового користування тис.грн кошторис   2127,7 2127,7   2116,5 2116,5   11,2 11,2
3 Обсяг видатків для проведення  водовідведення по вул. Вовківська та вул. Русенка , Підлісна , Нагірна, С.Бандери та виготовлення робочих проектів тис.грн кошторис 237,0 305,2 542,2 237,0 230,4 467,4   74,8 74,8
4 Обсяг видатків для проведення ремонту транспортних засобів, машин та обладнання тис.грн кошторис 111,0 28,0 139,0 111,0 28,0 139,0      
5  Обсяг  видатків для утримання дитячих та спортивних  майданчиків тис.грн кошторис 92,6   92,6 92,6   92,6      
6  Обсяг видатків для проведення капітальний  і поточний ремонт вуличного освітлення на території ОТГ тис.грн кошторис 50,0 837,0 887,0 50,0 749,0 799,0   88,0 88,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
2 продукту                      
1 Кількість об'єктів благоустрою  од. розрахунок 8 1 9 8 1 9      
2  Кількість предметів та  обладнання довгострокового користування,які будуть придбані  од. розрахунок   20 20   20 20      
3 Кількість об'єктів водовідведення  од. розрахунок 4 6 10 4 6 10      
4  Кількість транспортних засобів, машин та обладнання од. розрахунок 8 4 12 8 4 12      
5  Кількість дитячих та спортивних  майданчиків од. розрахунок 5   5 5   5      
6 Кількість населених пунктів , де буде проведено поточний та капітальний ремонт вуличного освітлення  од. розрахунок 1 7 8 1 7 8      
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 1-  по благоустрою населених пунктів  на утримання об'єктів благоустрою використано менше електроенергії відносно доведених та затверджених лімітів , а також в грудні 2018 року була відмінена попередня оплата за електричну енергію , а тому відповідно зекономлено кошти для оплати за електроенергію в сумі 143,5 тис.грн.; 2-  розбіжність по придбанню обладнання довгострокового користування пояснюється тим,що зекономлено кошти при придбанні біотуалетів в сумі 2,0 тис.грн, при придбанні мотокіс для покосу трави в сумі 1,2 тис.грн.,крім того не придбано касовий апарат на суму 8,0 тис.грн ; 3 - розбіжність в сумі 74,8 тис.грн пояснюється тим, що в 2018 році не виготовлено робочі проекти по водовідведенню вулиць Борщівської ОТГ.;  4 - розбіжність в сумі 88,0 тис.грн по капітальному  і поточному ремонту  вуличного освітлення на території ОТГ пояснюється тим, що запланований обсяг капітального і поточного ремонту вуличного освітлення на території ОТГ  виконано за меншою вартістю згідно актів виконаних робіт .
3 ефективності                      
1 Середні витрати на 1 об'єкт благоустрою  тис.грн розрахунок 631,4 52,4 638,0 613,5 52,4 551,1 17,9   86,9
2 Середні витрати придбання 1(одиниці )предметів довгострокового користування  тис.грн розрахунок   106,4 106,4   105,8 105,8   0,6 0,6
3 Середні витрати на 1 об'єкт водовідведення тис.грн розрахунок 59,3 50,9 54,2 59,3 38,4 46,7   12,5 7,5
4 Середні витрати на ремонт 1-ці транспортних засобів (машин та обладнання) тис.грн розрахунок 13,9 7,0 11,6 13,9 7,0 11,6      
5 Середні витрати на 1 (один) спортивний майданчик тис.грн розрахунок 18,5   18,5 18,5   18,5      
6 Середні витрати на поточний та капітальний ремонт вуличного освітлення 1 (одного) населеного пункту тис.грн розрахунок 50,0 119,6 110,9 50,0 107,0 99,9   12,6 11,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 1-  по благоустрою населених пунктів  на утримання об'єктів благоустрою використано менше електроенергії відносно доведених та затверджених лімітів , а також в грудні 2018 року була відмінена попередня оплата за електричну енергію , а тому відповідно зекономлено кошти для оплати за електроенергію в сумі 143,5 тис.грн.; 2-  розбіжність по придбанню обладнання довгострокового користування пояснюється тим,що зекономлено кошти при придбанні біотуалетів в сумі 2,0 тис.грн, при придбанні мотокіс для покосу трави в сумі 1,2 тис.грн.,крім того не придбано касовий апарат на суму 8,0 тис.грн ; 3 - розбіжність в сумі 74,8 тис.грн пояснюється тим, що в 2018 році не виготовлено робочі проекти по водовідведенню вулиць Борщівської ОТГ.;  4 - розбіжність в сумі 88,0 тис.грн по капітальному  і поточному ремонту  вуличного освітлення на території ОТГ пояснюється тим, що запланований обсяг капітального і поточного ремонту вуличного освітлення на території ОТГ  виконано за меншою вартістю згідно актів виконаних робіт .
4 якості                           
1 Рівень обслуговування об'єктів благоустрою % розрахунок 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0      
2 Питома вага придбання ТМЦ  до загальної потреби в поточному році % розрахунок   100,0 100,0   100,0 100,0      
3 Питома вага  проведення водовідведення до загальної потреби % розрахунок 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0      
4 Рівень відремонтованих транспортних засобів , машин та обладнання  до загальної потреби % розрахунок 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0      
5 Темпи зростання середніх витрат на одиницю продукту (дитячого майданчика) , порівняно з попереднім роком % розрахунок 100,0   100,0 100,0   100,0      
6 Рівень проведення капітального та поточного  відновлення ліній вуличного освітлення до загальної потреби % розрахунок 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0      
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Аналіз стану виконання результативних показників
Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів   І. Кобилянський
(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів   Г.Драпак
(підпис) (ініціали та прізвище)