ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року N 908)
Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік
1. 0100000 Борщівська міська рада
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Борщівська міська рада
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0117310 0443 Будівництво об'єктів житлово - комунального господарства
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:
( тис.грн)
Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9
  926,6 926,6   923,9 923,9   2,7 2,7
5. Напрями використання бюджетних коштів:
( тис.грн)
N
з/п
Напрями використання  бюджетних коштів Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Співфінансування проекту Будівництво  каналізаційної мережі  по вул.Наливайка , Петлюри, Гальцькій .   100,0 100,0   100,0 100,0      
2 Виготовлення ПКД по реконструкції даху нежитлових приміщень по вул. Гніздовського 3. , виготовлення кошторисної документації , проведення експертизи по будівництву очисних споруд каналізації  в м.Борщів по вул. Нічлава   79,2 79,2   76,5 76,5   2,7 2,7
3 Реконструкція даху будівлі закладів комунального обслуговування  по вул. Гніздовського , 3.м. Борщів  Тернопільської обл.   747,4 747,4   747,4 747,4      
4 Усього   926,6 926,6   923,9 923,9   2,7 2,7
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми  : економія коштів при виготовленні проектно-кошторисної документації в сумі 2,7 тис.грн .
6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
(грн)
Найменування місцевої / регіональної програми Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                   
                   
Усього                  
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
N
 з/п
Показники Одиниця виміру Джерело інформації Затверджено у паспорті бюджетної програми Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 затрат                      
1 Обсяг видатків на будівництво каналізаційної мережі по вул. Наливайка , Петлюри, Галицькій тис.грн кошторис   100,0 100,0   100,0 100,0      
2 Обсяг видатків на виготовлення ПКД по реконструкції даху нежитлових приміщень по вул. Гніздовського 3. , виготовлення кошторисної документації , проведення експертизи по будівництву очисних споруд каналізації  в м.Борщів по вул. Нічлава тис.грн кошторис   79,2 79,2   76,5 76,5   2,7 2,7
3 Обсяг видатків на реконструкцію даху будівлі закладів комунального обслуговування  по вул. Гніздовського , 3.м. Борщів  Тернопільської обл. тис.грн кошторис   747,4 747,4   747,4 747,4      
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  економія коштів при виготовленні проектно-кошторисної документації в сумі 2,7 тис.грн .
2 продукту                      
1 Кількість об'єктів ,що планується  од. розрахунково   3 3   3 3      
2 Кількість об'єктів ,по яких планується виготовлення ПКД та експертизи  од. розрахунково   2 2   2 2      
3 Площа даху будівлі закладів комунального обслуговування  по вул. Гніздовського , 3.м. Борщів  Тернопільської обл. ,де буде проведено реконструкцію од. розрахунково   515,7 515,7   515,7 515,7      
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 
3 ефективності                      
1 Середня вартість будівництва об'єкту       33,3 33,3   33,3 33,3      
2 Середня вартість виготовлення ПКД та експертизи       39,6 39,6   38,25 38,25      
3 Середня вартість проведення реконструкції  1 (одного) м.кв. даху будівлі       1,5 1,5   1,5 1,5      
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
4 якості                      
1 Питома вага  будівництва  до загальної потреби       100,0 100,0   100,0 100,0      
2 Питома вага  виготовлення ПКД   до загальної потреби       100,0 100,0   96,6 96,6   3,4 3,4
3 Рівень проведення реконструкції даху будівлі закладів комунального обслуговування  по вул. Гніздовського , 3.м. Борщів         100,0 100,0   100,0 100,0      
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія коштів при виготовленні проектно-кошторисної документації в сумі 2,7 тис.грн .
Аналіз стану виконання результативних показників
Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів   І.Кобилянський
(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів   Г.Драпак
(підпис) (ініціали та прізвище)