ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року N 908)
Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік
1. 0100000 Борщівська міська рада
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Борщівська міська рада
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0117340 0443 Проектування , реставрація та охорона  пам’яток  архітектури
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:
(тис.грн)
Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9
  516,4 516,4   515,9 515,9   0,5 0,5
5. Напрями використання бюджетних коштів:
( тис.грн)
N
з/п
Напрями використання  бюджетних коштів Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Капітальний ремонт даху та дворових фасадів будівлі по вул. Т. Шевченка (пам’ятка архітектури місцевого значення) - реставрація   387,8 387,8   387,8 387,8      
2 Виготовлення проектно - кошторисної документації по реставрації двох куполів в будівлі по вул. Шевченка ,9.   15,0 15,0   14,5 14,5   0,5 0,5
3 Капітальний ремонт будівлі Народний дім (заміна вікон)   113,6 113,6   113,6 113,6      
4 Усього   516,4 516,4            
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми розбіжність виникла за рахунок зменшення плати за виготовлення проектно-кошторисної документації
6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
(грн)
Найменування місцевої / регіональної програми Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                   
                   
Усього                  
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
N
 з/п
Показники Одиниця виміру Джерело інформації Затверджено у паспорті бюджетної програми Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 затрат                      
1 Обсяг видатків на проведення капітального ремонту даху та дворових фасадів будівлі по вул. Т. Шевченка - реставрація тис.грн кошторис   387,8 387,8   387,8 387,8      
2 Вартість виготовлення ПКД по реставрації двох куполів в будівлі по вул. Шевченка ,9 тис.грн кошторис   15,0 15,0   14,5 14,5   0,5 0,5
3  Обсяг видатків на проведення капітального ремонту будівлі Народний дім (заміна вікон) тис.грн кошторис   113,6 113,6   113,6 113,6      
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжність виникла за рахунок зменшення плати за виготовлення проектно-кошторисної документації
2 продукту                      
1 Кількість куполів даху  ,які необхідно відреставрувати        2 2   2 2      
2 Кількість об'єктів  ,по яких буде виговлена ПКД       1 1   1 1      
3 Кількість вікон , які необхідно замінити       14 14   14 14      
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
3 ефективності                      
1 Середні витрати на кап. ремонт 1 купола даху )       193,92 193,92   193,92 193,92      
2 Середня вартість витрат  на виготовлення ПКД   по реставрації  двох куполів в будівлі по вул. Шевченка 9.        15,0 15,0   14,5 14,5      
3 Середні витрати на заміну  1 (одного ) вікна       8,11 8,11   8,11 8,11      
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
4 якості                      
1 Рівень готовності об’єкта будівництва       100,0 100,0   100,0 100,0      
2 Питома вага виготовлення ПКД до загальної потреби        100,0 100,0   96,7     3,3 3,3
3 Рівень готовності об’єкта будівництва       100,0 100,0   100,0 100,0      
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжність виникла за рахунок зменшення плати за виготовлення проектно-кошторисної документації
Аналіз стану виконання результативних показників
Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів   І.Кобилянський
(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів   Г.Драпак
(підпис) (ініціали та прізвище)