Борщівська

міська рада

ОФІЦІЙНИЙ САЙТ

 

 

 

 

 

 

logo petition

diia logo

 Офіційний туристичний сайт громади

     Туристичний сайт 

 

facebook youtube 
 GB1 640x480  amu

 Без назви 2

 

 

            

 

Про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території населених пунктів Борщівської міської об’єднаної територіальної громади

Відповідно до вимог Закону України “Про житлово-комунальні послуги”, “Про відходи”, керуючись ст. 30, частиною 1 ст. 52 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні», п. 8постанови Кабінету Міністрів України  № 1173 від 16.11.2011 року, виконавчий комітет Борщівської міської ради, з метою створення конкурентного середовища на ринку поводження з побутовими відходами та забезпечення контролю за дотриманням належного санітарного стану території міста, на підставі рішення виконавчого комітету № 132 від 18. 07. 2018 року «Про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території населених пунктів Борщівської міської об’єднаної територіальної громади» оголошує конкурс на визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів від населення та підприємств, установ, організацій та інших суб’єктів господарювання з території населених пунктів Борщівської міської об’єднаної територіальної громади.

1.

Найменування

та місцезнаходження

організатора конкурсу

Виконавчий комітет Борщівської міської ради.

48702, вул. М.Грушевського, 2, м. Борщів Тернопільської області

2.

Підстава для проведення конкурсу

Рішення виконавчого комітету Борщівської   міської ради від 18 липня 2018 року № 132 «Про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території населених пунктів Борщівської міської об’єднаної територіальної громади»

3.

Місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер телефон відповідальної особи

48702, вул. М.Грушевського, 2, м. Борщів Тернопільської області

Малинник Олег Ярославович – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Борщівської міської, голова конкурсної комісії моб. тел. 0679011405.

4.

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 р. № 1173 «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів», організатор конкурсу встановлює наступні кваліфікаційні критерії:

-наявність матеріально-технічної бази;

- вартість надання послуг;

- досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів, понад 3 роки;

- наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації.

5.

Обсяг послуг з вивезення побутових відходів та вимоги щодо якості надання послуг

Основні вимоги:

- наявність достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів різних типів для збирання та перевезення побутових відходів;

- наявність власного або орендованого контрольно-технічного пункту;

- наявність власного або орендованого обладнання для миття контейнерів та спеціально обладнаних транспортних засобів;

6.

Перелік документів, які подаються учасником конкурсу для підтвердження відповідності учасника встановленим кваліфікаційним вимогам

Для участі у конкурсі його учасники подають оригінали (або) засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів:

1. Характеристику підприємства;

2.Копію статуту (для юридичних осіб);

3.Копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

4.Фінансову звітність (Ф1, Ф2);

5.Довідку відповідного органу державної податкової служби про відсутність заборгованості з податків та зборів (обов’язкових платежів);

6.Конкурсні (інвестиційні) пропозиції щодо:

а) Кількості та типу транспортних засобів для збирання та перевезення побутових та негабаритних відходів (або документи, що підтверджують можливість та строки придбання рухомого складу відповідного типу);

б)Готовності та строків встановлення не менше 100 контейнерів ємністю 0,75 мкуб. у визначених місцях, їх обслуговування та миття тощо;

в)Готовності та строків встановлення контейнерів для сортування сміття (зокрема для небезпечних відходів);

г) Готовності облаштування сміттєвих майданчиків відеоспостереженням;

д)Створення власної абонентської служби.

7.Рішення про погодження (затвердження) тарифів;

Усі документи мають бути підписані уповноваженою особою та засвідчені в установленому законодавством порядку.

Усі документи Учасник подає в запечатаному конверті особисто або надсилає поштою.

7.

Характеристика об’єктів утворення відходів

а) Загальна кількість багатоквартирних житлових будинків –115, в тому числі 40 ОСББ;

б) бюджетні установи;

в) інші підприємства;

г) приватні будинки громади– 6267.

На території громади облаштовано 12 сміттєвих майданчиків та 35 контейнерів і 45 контейнерів для пластикових відходів.

8.

Характеристика об’єктів утилізації відходів

Борщівської міська рада має паспортизоване місце видалення відходів.

9.

Вимоги до конкурсних пропозицій

Всі документи, що мають відношення до конкурсної пропозиції, складаються українською мовою. Учасник може змінити або анулювати свою пропозицію шляхом повідомлення про це організатора конкурсу у письмовій формі до настання кінцевого терміну подання конкурсних пропозицій. Для участі у конкурсі його учасники подають оригінали або засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів, передбачених конкурсною документацією. Кожен учасник має право подати тільки одну конкурсну пропозицію.

Пропозиція друкується та підписується учасником або особою (особами), належним чином уповноваженими підписувати за учасника. Такі повноваження зазначаються у письмовому дорученні, що входять до складу конкурсної пропозиції. На всіх сторінках пропозиції мають міститися відбитки печатки учасника та підпис уповноваженої особи (осіб). Всі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, призначаються ініціалами особи або осіб, що підписують пропозицію.

10.

Критерії та методика оцінки конкурсних пропозицій

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 р. №1173 «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів»

У випадку однакового зазначення критеріїв відповідності, переможець визначається шляхом голосування членів конкурсної комісії, простою більшістю голосів за участі в голосуванні не менше половини її складу. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комісії. Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.

11.

Надання роз’яснень щодо конкурсної документації

1)Подання документів на конкурс припиняється після 30 календарних днів з дати опублікування оголошення про проведення конкурсу. Документи, які надійшли після встановленого строку, не розглядаються.

2)Документи, представлені в неповному обсязі, не реєструються і повертаються Учасником із зазначенням причин.

3)У випадку, якщо подано невірну інформацію, Учасник до участі в конкурсі не допускається.

4)Учасник, у якого прийнято всі необхідні документи для участі у конкурсі, може відкликати заяву на участь у конкурсі до дня проведення конкурсу.

12.

Внесення змін до конкурсної документації

1.Організатор конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій внести зміни до конкурсної документації (але такі зміни не можуть бути суттєвими) про що повідомляє протягом трьох робочих днів у письмовому вигляді усіх учасників конкурсу, яким надіслана конкурсна документація.

2.У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної документації або надання роз'яснень щодо її змісту організатор конкурсу повинен продовжити строк подання конкурсних пропозицій не менше ніж сім календарних днів.

13.

Місце, способи та кінцевий термін подання конкурсних пропозицій

Особисто або поштою до 24 грудня 2018 року, до 16:00 год. за адресою: 48702, вул. М.Грушевського,2, м. Борщів Тернопільської області

14.

Місце, день та час розкриття конкурсних пропозицій

26 грудня 2018 року о 14:00.

48702, вул. М.Грушевського,2, м. Борщів Тернопільської області