Борщівська

міська рада

ОФІЦІЙНИЙ САЙТ

 

 

 

 

 

 

logo petition

diia logo

 Офіційний туристичний сайт громади

     Туристичний сайт 

 

facebook youtube 
 GB1 640x480  amu

 Без назви 2

 

 

            

Pasport reestracia

РЕЄСТРАЦІЯ/ЗНЯТТЯ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ (ПЕРЕБУВАННЯ)

 

Відповідно до Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» Борщівською міською радою надаються  послуги з реєстрації/знятті з реєстрації місця проживання/перебування.

ЧАСТІ ЗАПИТАННЯ

Якими нормативними актами регламентується порядок надання послуги?

Якими нормативними актами регламентується порядок надання послуги?

- Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» - Закон України «Про місцеве самоврядування» - Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг» - Закон України «Про адміністративні послуги» - Постанова КМУ від 02.03.2016 № 207 «Про затвердження правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру»
Який порядок та спосіб подання документів?

Який порядок та спосіб подання документів?

Для одержання послуги необхідно звернутися до Борщівської міської ради (перший поверх, каб.«Реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання»). Реєстрація/зняття з реєстрації здійснюється у понеділок, вівторок та четвер: з 8.00 по 13.00 та з 14.00 по 16.00
Який строк надання послуги?

Який строк надання послуги?

У день безпосереднього звернення особи чи в день подання особою або її представником документів.
Які підстави відмови у наданні послуги?

Які підстави відмови у наданні послуги?

1. Особа не подала документів або інформації, необхідних для реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання;
2. Подані документи є недійсними або у них міститься недостовірна інформація; 3. Для реєстрації/зняття з реєстрації звернулась особа, яка не досягла 14-річного віку.
Рішення про відмову в реєстрації/знятті з реєстрації місця проживання приймається в день звернення особи або її представника шляхом зазначення у заяві про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання підстав відмови. Зазначена заява повертається особі або її представнику.
Які документи необхідні для реєстрації місця проживання?

Які документи необхідні для реєстрації місця проживання?

Для реєстрації місця проживання особа або її представник подає:
1. Заяву за формами, наведеними відповідно у додатках 6, 7 або 8 до Правил реєстрації місця проживання;
2. Документ до якого вносяться відомості про місце проживання/перебування (паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні);
3. Свідоцтво про народження (для осіб, що не досягай 14-річного віку)
4. Квитанцію про сплату адміністративного збору (у разі реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір стягується лише за одну послугу);
5. Документи, що підтверджують: право на проживання в житлі - ордер, свідоцтво про право власності, договір найму (піднайму, оренди), рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання або інші документи. У разі відсутності зазначених документів реєстрація особи здійснюється за згодою власника/співвласників житла, наймача та членів його сімї на реєстрацію місця проживання (зазначені документи або згода не вимагаються при реєстрації місця проживання неповнолітніх за адресою реєстрації місця проживання батьків/одного з батьків або законного представника/представників); право на перебування або взяття на облік у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту особи - довідка про прийняття на обслуговування в спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту особи за формою, згідно з додатком 9, копія посвідчення про взяття на облік бездомної особи, форма якого затверджується Мінсоцполітики (для осіб, які перебувають на обліку у цих установах або закладах); проходження служби у військовій частині, адреса якої зазначається під час реєстрації, - довідка про проходження служби у військовій частині, видана командиром військової частини за формою згідно з додатком 10 до Правил реєстрації місця проживання (для військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової служби);
6. Військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку)
7. Заяву про зняття особи з реєстрації місця проживання за формою згідно з додатком 11 до Правил реєстрації місця проживання (у разі здійснення реєстрації місця проживання з одночасним зняттям з реєстрації попереднього місця проживання).
У разі подання заяви представником особи додатково подаються: документ, що посвідчує особу представника; документ, що підтверджує повноваження особи, як представника, крім випадків, коли заява подається законними представниками малолітньої дитини — батьками (усиновлювачами).
Реєстрація місця проживання особи за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних представників. У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами місце проживання дитини, яка не досягла 14 років, реєструється разом з одним із батьків за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування).
Які документи необхідні для реєстрації місця перебування?

Які документи необхідні для реєстрації місця перебування?

Реєстрація місця перебування осіб, що звернулися за захистом в Україні із заявою за формою згідно з додатком 8 «Правил реєстрації місця проживання», здійснюється на визначений законом строк на підставі тих же документів, що і при процедурі реєстрації (крім квитанції про сплату адміністративного збору). Відомості про реєстрацію місця перебування вносяться до довідки про звернення за захистом в Україні.
Які документи необхідні для зняття з реєстрації місця проживання?

Які документи необхідні для зняття з реєстрації місця проживання?

Для зняття з реєстрації місця проживання особа або її представник подає заяву за формою згідно з додатком 11 до Правил реєстрації місця проживання. У визначених законодавством випадках, зняття з реєстрації місця проживання здійснюється на підставі:
1. рішення суду, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням, про виселення, про зняття з реєстрації місця проживання особи, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою;
2. свідоцтва про смерть;
3. повідомлення територіального органу або підрозділу ДМС із зазначенням відповідних реквізитів паспорта померлої особи або документа про смерть, виданого компетентним органом іноземної держави, легалізованого в установленому порядку;
4. інших документів, які свідчать про припинення: - підстав для перебування на території України іноземців та осіб без громадянства (інформація територіального органу ДМС або територіального підрозділу ДМС, на території обслуговування якого зареєстровано місце проживання особи, про закінчення строку дії посвідки на тимчасове проживання або копія рішення про скасування посвідки на тимчасове проживання чи скасування дозволу на імміграцію та посвідки на постійне проживання в Україні); - підстав для проживання бездомної особи у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соцішіьного захисту (письмове повідомлення соціальної установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту); - підстав на право користування житловим приміщенням (закінчення строку дії договору оренди, найму, піднайму житлового приміщення, строку навчання в навчальному закладі (у разі реєстрації місця проживання в гуртожитку навчального закладу на час навчання), відчуження житла та інших визначених законодавством документів). Зняття з реєстрації місця проживання у звязку з припиненням підстав для проживання бездомної особи у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту та припиненням підстав на право користування житловим приміщенням здійснюється за клопотанням уповноваженої особи закладу/установи або за заявою власника/наймача житла або їх представників. Зняття з реєстрації місця проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб, стосовно яких встановлено опіку чи піклування, здійснюється за погодженням з органами опіки і піклування. Разом із заявою особа подає: - документ, до якого вносяться відомості про зняття з реєстрації місця проживання.
Якщо дитина не досягла 16-річного віку, подається свідоцтво про народження; - квитанцію про сплату адміністративного збору; - військовий квиток або посвідчення проприписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку У разі подання заяви представником особи, крім зазначених документів, додатково подаються: - документ, що посвідчує особу представника; - документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли заява подається законними представниками малолітньої дитини — батьками (усиновлювачами).
Зняття з реєстрації місця проживання особи за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних представників. У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами зняття з реєстрації місця проживання дитини, яка не досягла 14 років, разом з одним із батьків здійснюється за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування).
Де я можу оплатити послугу?

Де я можу оплатити послугу?

В будь-якій банківській установі.
Реквізити платежу:
Одержувач:
Борщівська міська рада
код банку 22012500
р/р 33219879019707
МФО 899998 в УДКСУ у Борщівському районі
ЄДРПОУ 04058485
Призначення: /22012500/Плата за реєстрацію місця проживання/ідентифікаційний код/прізвище, ініціали платника/